1era i 2ona planta

Les habitacions disposen de:

 

Llits elèctrics articulats

Mobiliari ergonòmic

Presa de TV

Avisador d’infermeria

Pilot nocturn

Ajudes tècniques

(grues, cadires de bany, trapezis)