Centre de dia

Inscrit en el Registre d'Entitats, de la Generalitat de Catalunya amb el número S04917, amb una capacitat de 32 places.  La finalitat d'aquest servei és l'acolliment diürn i assistència a les activitats de la vida diària per a gent gran amb o sense dependència. Espais diferenciats segons necessitats dels usuaris.

 

TIPUS DE PLACES:

15 privades i 17 de col·laboració amb la Generalitat. Possibilitat de plaça fundacional.

 

SERVEIS GENERALS

Acolliment i convivència.

Manutenció (dinar i berenar). 

Atenció personal en les activitats de la vida diària.

Higiene personal.

Readaptació dels hàbits d’autonomia.

Dinamització sociocultural.

Activitats de lleure.

Suport personal, social i familiar.

Fisioteràpia.

Atenció personalitzada e interdisciplinària.

Seguiment i prevenció de les activitats de la salut.

Manteniment de les funcions físiques i cognitives.

Servei religiós.

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS I/O OPCIONALS:

Serveis de  perruqueria.

Podologia.

Fisioterapeuta.

Servei òptic i auditiu.

Revisions bucodentals. 

Sortides i excursions.

Gestió material ortopèdic.

Transport adaptat.

Control d’errants.

 

HORARIS:

De dilluns a divendres de 9 a 19h, excepte caps de setmana i festius.

 

Cost servei centre de dia: 698,05 euros